صدها مهاجر آفریقایی مستقر در نقطه مرزی ایتالیا-فرانسه، با حمله به نیروهای امنیتی سعی در ورود به فرانسه داشتند که با ممانعت پلیس مواجه شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشاتودی، جلوگیری پلیس مرزی ایتالیا از حرکت مهاجرین به سمت فرانسه موجب تجمع آنها در «ونتی میگلیا» آخرین ایستگاه راه آهن پیش از ورود قطار به خاک فرانسه، شده است.

زیاد شدن تعداد مهاجران در این منطقه و وضعیت بد برخی از آنها از جمله زنان باردار موجب شد تا مهاجرین اقدام به حمله به پلیس مرزی ایتالیا کنند.

راشاتودی اشاره ای به اینکه آیا میان پلیس مرزی ایتالیا و مهاجرین درگیری رخ داده یا خیر نکرده اما عنوان داشته که تعدادی از مهاجرین با عبور از مرز بصورت پیاده و از کنار خط راه آهن مسیر فرانسه را در پیش گرفتند که البته یک پسر نوجوان با قطار برخورد کرد که سریعا به بیمارستان منتقل شد.

به رغم سیاست هایی که از سوی کشورهای اروپایی برای مهار سیل مهاجران در نظر گرفته شده با این وجود سفر مردم از کشورهایی همچن سودان، اریتره و اتیوپی برای یافتن مکانی بهتر برای زندگی مسیر ایتالیا را برای رسیدن به کشورهای شمال اروپا انتخاب می کنند ادامه دارد و در این میان سازمان ملل ۲۰۱۶ را مرگبارترین سال پناهجویان اعلام کرده است.