نیروهای امنیتی آل خلیفه، درهای قبرستانی درمنامه را بستند و آن را محاصره کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ مقامات بحرینی دیروز (جمعه) پنجم اگوست ۲۰۱۶ درهای گورستانی در منامه را بسته و از نزدیک شدن مردم به آن در روزی که همه عادت به زیارت اهل قبور دارند جلوگیری کردند، زیرا از مشارکت مردم در مراسم ختم یک شهید بیم دارند.

سایت مراه البحرین نوشت: مقامات دولتی برای مهار ترس خود از مردم، فقط به منظور جلوگیری از حضورمردم برای شرکت درمراسم ختم شهید الحایکی و شناسایی هویت افرادی که برای تسلیت به خانواده شهید آمده بودند و جلوگیری از ورود افرادی ازخارج ازمنطقه برای شرکت در مراسم عزاداری بسنده نکرد.

نظام بحرین برای سرپوش گذاشتن بر ترس خود از مردم، فقط به بستن خیابانها و حضور گسترده در منطقه عزاداری طبق عادت دیرینه خود در مراسم ختم شهدای پیشین بسنده نکرد، واین بار کاملا قبرستانی را بست و از ورود مردم جلوگیری کرد.

سایت مرأه البحرین تأکید کرد، دولت بحرین می خواهد بر مرده ها حکومت کند و با اتخاذ تدابیرامنیتی برای آنان به خود افتخار کند،اما تا زمانی که مردم بحرین زنده اند ، همواره به رژیم می گویند ما تسلیم نمی شویم و چنین چیزی از ما دور است.