یک نشریۀ سعودی به دلیل “شورشی” نامیدن گروههای مسلح در حلب که بعضی از آنها مورد حمایت عربستان هستند، از این گروه ها و مخاطبان خود عذرخواهی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ نشریۀ سعودی “الریاض” این موضوع را یک “خطای غیر عمد” نامید از مخاطبان خود عذرخواهی کرده است.
انتشار خبری توسط “الریاض”، که در آن گروههای تروریستی مورد علاقۀ سعودی ها را شورشی نامید، و در مقابل از نیروهای ارتش سوریه با عنوان نیروهای دولتی یاد کرده بود، موجی از واکنش مخاطبان را به دنبال داشت؛ که در شبکۀ اجتماعی تویتر به این مطلب اعتراض کردند، و استعفای سردبیر نشریه و عذرخواهی از عناصر مسلحی که “احساسات آنها در حلب جریحه دار شده است” خواستار شدند.
این نشریه سعودی هم فورا به دلیل این موضوع از مخاطبان خود عذرخواهی کرد.