معترضین به رفتار خشونت آمیز پلیس آمریکا علیه اقلیت های حاضر در این کشور بویژه سیاهپوستان، در شیکاگو دست به تظاهرات زدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشاتودی، معترضان در این تظاهرات که مقابل مقر نیروی پلیس در جنوب غرب شیکاگو برگزار شد، به یاد قربانی اخیر روی زمین دراز کشیدند.

تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی چون : دستها بالا، تیراندازی نکنید و امروز چند نفر مثل «پُل» را می خواهید بکشید؟ سر دادند.

تظاهرات اخیر علیه خشونت پلیس آمریکا نسبت به سیاهپوستان در پی انتشار تصاویری ویدئویی برگزار می شوند که در آن افسران پلیس با دست کم ۱۵ گلوله یک دستگاه خودرو را هدف قرار می دهند.

بر اساس این تصاویر، نیروهای پلیس شیکاگو در یک تعقیب و گریز که روز هفتم مرداد روی داد، به «پل اونیل» تیراندازی کردند و در حالی که این جوان غیرمسلح از ناحیه کمر در حال خونریزی بود، به او دستبند زدند.

پلیس می گوید، اونیل که در اثر جراحت ناشی از اصابت گلوله جان باخته است، مظنون به سرقت خودرو بود.