رهبر حزب کارگر انگلستان انحطاط بخش خدمات عمومی را دلیل موجهی برای روگردانی از حزب حاکم محافظه کار و پیوستن به جریان اپوزیسیون عنوان کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ «جرمی کوربین» رهبر اپوزیسیون انگلستان در مقاله ای که در «ساندی تلگراف» به چاپ رسید، از مردمی که حزب کارگر را خانه امید خود نمی دانند خواست تا اگر به رفاه اجتماعی باور دارند، در عقیده خود تجدید نظر کنند.

وی با اشاره به اینکه شمار زیادی از مردم بریتانیا در شش سال گذشته به واسطه انحطاط بخش خدمات عمومی مایوس شده اند، بار دیگر زبان به انتقاد از سیستم ریلی گشود و از لزوم ملی کردن راه آهن انگلستان سخن گفت.

این در حالی است که کارگران راه آهن انگلستان قرار است از فردا دوشنبه به مدت پنج روز در اعتراض به تعدیل اجباری نیروی کار و خدمات رسانی نامناسب به مشتریان، در اعتصاب به سر ببرند.

به گفته کوربین، همواره از مردم بریتانیا خواسته شده که برای حصول اقتصادی قوی نیازمند تلاش مضاعف و کاهش بودجه بخش عمومی هستند حال آنکه در عمل شاهد زوال روز افزون خدمات رفاهی و در مقابل افزایش بدهی های دولت بوده ایم.

کوربین در مصاحبه دیگری که با روزنامه «ساندی میرر» داشت از حذف مجلس اعیان انگلستان به نفع ایجاد مجلس سنایی که اعضای آن منتخب مردم باشند، حمایت کرد.

حزب کارگر به رهبری کوربین به دنبال اعلام نتیجه همه پرسی ۲۳ ژوئن که به جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا منجر شد، دودستگی و بحران داخلی را پشت سر می گذارد.

با اعلام نتیجه همه پرسی، بسیاری از هم حزبی های کوربین وی را متهم کردند که به اندازه کافی برای ترغیب مردم به ماندن در اتحادیه تلاش نکرده است.