نماینده پارلمان اروپا نسبت به قطع گفتگو با ترکیه بر سر عضویت در اتحادیه اروپا هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه؛ «ربه کا هرمس» نماینده حزب سبز پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ نسبت به قطع روند مذاکره با ترکیه در خصوص عضویت در اتحادیه اروپا هشدار داد.

وی در ادامه افزود: این خارج از اصول دموکراسی است که بخواهیم ترکیه را در میانه روند مذاکرات رها کنیم.

هرمس همچنین با بیان اینکه باید از ترکیه بخواهیم تا در چارچوب اصول تعیین و خواسته شده از سوی اتحادیه اروپا گام بردارد، گفت: قطع مذاکره با ترکیه بیش از هر چیز به ضرر اروپا تمام می شود.

این در حالی است که «کریستین کورتز» وزیر امورخارجه اتریش و «المار بروک» رئیس پارلمان اروپا در اعلام مواضع جداگانه خواستار توقف روند مذاکره با ترکیه شدند.