یک روزنامه آلمانی در شماره امروز خود در یادداشتی با اشاره به برگزیت نوشت: برگزیت اروپا را از وضعیت ثبات دور کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه تاگس اشپیگل در شماره امروز خود نوشت: اروپا در حالی به زعم خود در مسیر ثبات قدم بر می داشت که برگزاری همه پرسی در انگلیس و متعاقب آن اعلام نتایج تمام معادلات را به هم ریخت.

برگزیت در حالی در انگلیس برگزار شد که پیش از آن نیز شالوده اقتصادی انگلیس در هم پیچیده بود. موضوع خروج از اتحادیه اروپا نیز مشکلات داخلی آنها را مضاعف کرد بگونه ای که کار به استعفای «دیوید کامرون» نخست وزیر این کشور کشید.

تاگس اشپیگل در ادامه با اشاره به اینکه سال های اخیر پر از تنش و ناآرامی در انگلیس بوده، نوشت: اکنون دیگر این انگلیس نیست که دچار مشکلات متعدد شده، بلکه اروپا نیز در سایه این رویداد مترصد به هم ریختگی است.

انگلیس در گذر از روزهای سخت نیاز به حمایت همپیمانان خود دارد در حالی که اروپا خود شرایط به هم ریخته ای را به لحاظ امنیت و سیاست های داخلی می گذراند.