وزیر انرژی رژیم هسته ای در سخنانی اعتراف کرد که ایران به توافق هسته ای با غرب پایبند بوده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «ووال اشتاینیتز» وزیر انرژی رژیم اسرائیل در گفتگویی رادیویی اظهار داشت: ایران از توافق هسته ای با غرب عدول نکرده و همواه به آن پایبند بوده است.

وی با اشاره به مواضع رژیم صهیونیستی مبنی بر انتقاد از این توافق اظهار داشت: اما هنوز خیلی زود است بگوییم این توافق ۱۲ ساله، توافق موفقی است.

وی همچنین گفت: این توافق، توافق بدی است اما یک واقعیت تحقق یافته است که در طول یک سال نخست ما شاهد هیچ نقض معناداری از جانب ایرانیان نبوده ایم.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی همواره انتقاداتی به توافق هسته ای ایران با غرب وارد کرده است.