مطبوعات انگلیس از خیابان گردی آزادانه عناصر گروه تروریستی داعش در لندن خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه “میل آن ساندی” انگلیس با تیتر “ما را فریب می دهد” به قلم عمر وحید و نیک کریون به داستان زندگی یک جوان انگلیسی پرداخت که پس از آزادی از زندان با کفالت، برای نبرد در صفوف گروه تروریستی داعش به سوریه رفت.

برپایه این گزارش، “مارگ کاهسای” ۲۵ ساله اخیرا مسلمان شد و بعد از جنگیدن در صفوف داعش در سوریه به انگلیس بازگشت و هم اکنون آزادانه در لندن گردش می کند.

این روزنامه نوشت: درحالی که پایتخت های کشورهای اروپایی نظیر پاریس و بروکسل در معرض حملات تروریستی قرار دارد، برنارد هوگان هاو فرمانده پلیس می گوید که وقوع حمله در لندن بستگی به زمان دارد و با این شرایط، چطور چنین فردی می تواند آزادانه در شهر لندن گردش کند؟

کاهسای در شهر تل ابیض در سوریه جنگیده است. این امر زمانی روی داد که که عناصر مسلح مخالف از جمله گروه داعش این شهر را در کنترل خود داشتند.

برپایه این گزارش، ۸۵۰ انگلیسی در صفوف گروههای مسلح در سوریه جنگیده اند.

در این میان، کاهسای دو ماه در سوریه می جنگیده است.