روزنامه نگار لبنانی گفت برخورد رسانه های مختلف با کودتای نافرجام ترکیه، تابع مواضع طرف ها و جناح های حامی خود بوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ جورج قرداحی در گفتگوی اختصاصی با روزنامه “آناتولی” در حاشیه همایش فرهنگ و هنر “الفحیص” در اردن به این نکته اشاره کرد.
وی که درباره “نقش عرب های مسیحی در تمدن عربی” در این همایش سخنرانی کرده بود افزود: “به اعتقاد من برخورد رسانه ها با حوادث ترکیه تابع احساسات و تمایلاتشان بوده است؛ زیرا رسانه ها در جهان عرب هر یک وابسته به گروه و جناح خاصی هستند لذا ابتدا باید عامل یا جناح پشت پرده هر رسانه را شناخت.”
این روزنامه نگار لبنانی گفت: “برخی طرف ها از این کودتا شادمان شدند، لذا رسانه هایشان هم از کودتاچیان حمایت کردند برخی نیز مخالف تغییر حکومت در ترکیه هستند، رسانه های وابسته به آنها حمایت خود را از نظام حاکم و دموکراسی و اردوغان اعلام کردند. بنابراین نمی توان به رسانه ها خرده گرفت بلکه باید عامل پشت پرده آنها را شناخت.”
وی در پایان تصریح کرد: “می گویند خودتان هر طور باشد رسانه هایتان هم همان گونه اند. رسانه ها، آینه جامعه و سخنگوی آن و نماینده حامیان و اسپانسرهای خود هستند.”