مفتی سوریه در تماس با مدیر دفتر شبکه العالم ، نیروهای ارتش سوریه را “اهل بدر” توصیف کرد و تاکید کرد که پیروزی نهایی در شهر حلب از آن ارتش است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه العالم، “احمد بدر الدین حسون ” به طور جداگانه در پیامی صوتی در شبکه تلویزیونی سوریه و در تماس با حسین مرتضی خبرنگار شبکه العالم در سوریه از ارتش سوریه و نیروهای هم پیمانان آن ستایش کرد و گفت: پیروزی از آن آنها خواهد بود زیرا با خدا هستند.

این پیام صوتی در صفوف نیروهای ارتش سوریه در شهر حلب پخش شد. حسون در دعای خود در قالب این پیام، نیروهای ارتش را “اهل بدر” توصیف کرد.

این پیام همچنین حاوی سخنان یکی از افسران ارتش سوریه بود که وعده پیروزی می داد.

مفتی سوریه تاکید کرد که این کشور گورستان تروریست ها خواهد بود.

وی همچنین تلاش و حضور تیم خبری شبکه العالم و حسین مرتضی مدیر دفتر این شبکه در سوریه در منطقه را نویدبخش خوبی و پیروزی دانست.