با گذشته یک دهه از شکست مفتضحانه صهیونیستها در جنگ ۳۳ روزه، رژیم اشغالگر قدس، همچنان کابوس شکست فراموش نشدنی را به دنبال خود می کشد.

به گزارش پرس شیعه؛ اکنون کارشناسان و رسانه های رژیم صهیونیستی به دنبال پاسخ به این سوال هستند که آیا حزب الله واقعا می تواند شهرکهای صهیونیستی در حاشیه مرز جنوب لبنان اشغال می کند یا نه ؟
“تسفی یحزکیلی” کارشناس مسائل خاورمیانه تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: در صورت وقوع جنگ سوم لبنان حملات بین دو طرف بسیار شدیدتر از جنگهای پیشین خواهد بود.
وی با بیان اینکه قدرت بازدارندگی اسرائیل ارتقا یافته و در مقابل اقتدار رزمی حزب الله بطور قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: سناریوی پیش بینی شده در خصوص جنگ سوم لبنان این است که حزب الله بخشی از مناطق مرزی اسرائیل را اشغال کند.
وی با اشاره به اینکه حزب الله این توانایی را دارد و می تواند یک شهرک اسرائیلی را برای مدتی اشغال کند، افزود: تاکتیک حزب الله این است که شماری از عوامل خود را به شهرکهای اسرائیلی بفرستد و در مقابل اسرائیل تاسیسات زیربنایی لبنان را منهدم می کند.
یحیز کیلی گفت: معلوم نیست سید حسن نصرالله به شعله ور شدن جنگ تن دهد یا خیر.که این امر به ایران مربوط می شود.اگر ایران بخواهد جبهه لبنان فعال می شود.
تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال اظهارات “رونن کوهن” معاون رئیس بخش”امان” را در این باره پخش کرد که مدعی شد: هزاران نفر از عناصر حزب الله برای برگزاری تمرین های نظامی عازم ایران می شوند و هدف از این تمرین ها اشغال مناطق مهم است.
تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال اظهارات “سید حسن نصرالله” دبیر کل حزب الله لبنان را منتشر کرد که درآن می گوید: برای آن روز آماده باشید اگر جنگ بر لبنان تحمیل شد رهبران مقاومت سیطره بر الجلیل را از شما می خواهد.