یک سیاستمدار اتریشی با مقایسه رفتار اردوغان در جریان کودتای اخیر با عملکرد هیتلر در حکومت نازی، رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که با این روش به دنبال تحکیم قدرت خود بوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ رهبر جناح راست افراطی اتریش، روند تحکیم قدرت در ترکیه را پس از کودتای ۱۵ ژوییه سال جاری (۲۵ تیرماه) با حادثه آتش سوزی در ساختمان “رایشس تاگ” (محل پارلمان آلمان ازسال ۱۸۹۴ تا ۱۹۳۳) مقایسه کرد. زیرا این حادثه به هیتلر فرصت داد تا در سال ۱۹۳۳، قدرت را قبضه کند.
“هانس کریستین استراچه ” در گفتگو با روزنامه “دی پرس” اتریش گفت: “تقریبا می توان چنین برداشت کرد که حکومت، خود طراح این کودتا بوده است.”
وی افزود: “چنین ترفندهایی پیش از این هم به طور اسفباری در تاریخ مورد استفاده قرار گرفته اند؛ مثل آتش سوزی ساختمان رایشس تاگ.”
ساختمان “رایشس تاگ”، محل پارلمان آلمان از سال ۱۸۹۴ تا ۱۹۳۳ بود و در این سال توسط یک جوان هلندی کمونیست به نام “مارینوس وان درلوب” به آتش کشیده شد.
استراچه بدون اینکه صریحا از دولت ترکیه نام ببرد، اردوغان را متهم به بهره برداری از کودتای نافرجام برای تثبیت مبانی “حکومت دیکتاتوری” خود کرد و گفت که اردوغان فهرستی از مخالفان خود را که باید محاکمه شوند از قبل تهیه کرده بود.
در شب ۲۷-۲۸ فوریه ۱۹۳۳ نیز آتش سوزی در ساختمان پارلمان آلمان به آدولف هیتلر بهانه قبضه قدرت را داد.
وی نیز به محض انتخاب، آزادی های مدنی را از بین برد و به بهانه مبارزه با کمونیسم تمام مخالفان خود را تصفیه کرد.
برخی تاریخ نگاران بر این عقیده اند که حزب نازی در آن آتش سوزی دخالت مستقیم داشته است.
گفتنی است اظهارات اخیر کریستیان کرن، صدر اعظم اتریش که خواستار پایان مذاکرات مربوط به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا شده بود، خشم آنکارا را برانگیخت.
ناظران معتقدند که دولتمردان و سیاستمداران اتریش اعم از ائتلاف حاکم و احزاب مخالف به اتفاق، معتقد به موضع گیری جدی و قاطعانه در برابر ترکیه هستند.
در مقابل اردوغان در گفتگو با شبکه الجزیره قطر عصر چهارشنبه گذشته گفته بود که دولت اسلامگرای ترکیه از سال ۲۰۰۰ حمله پیشدستانه ای را در مقابل کودتا تدارک دیده است.
وی تأکید کرد که از همان سال شروع به درهم کوبیدن برج و باروی کودتاچیان کرده است.
وی گفت دولت ترکیه از مدتها پیش در صدد اخراج عناصر گولن از مجلس شورای نظامی بوده است؛ اما جماعت تابع وی سعی داشت با کودتا، پیش دستی کند.
اردوغان با اذعان به این مطلب که روند پاکسازی ارتش از کودتاچیان را به طور صحیح آغاز کرده است، مدعی شد که ترکیه در دسامبر ۲۰۱۳ نیز، کودتای دیگری را خنثی کرده است.