پلیس شهر «زار بروکن» آلمان رستورانی را که مردی مسلح در آن کمین کرده به محاصره خود در آورد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بیلد، گزارش ها حاکی از سنگر گرفتن مردی مسلح در یکی از رستوران های شهر «زار بروکن» واقع در غرب آلمان است.

پلیس زاربروکن مرکز شهر را به محاصره در آورده تا در صورت لزوم به رستوران محل اختفای عامل مسلح حمله کند.

هنوز هیچ اطلاعی درباره هویت و یا انگیزه مردی که در رستوران سنگر گرفته است، وجود ندارد.