وزیر امورخارجه اتریش در گفتگویی از حق وتوی وین در راستای مذاکره با ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا سخن گفت.

به گزارش پرس شیعه؛ «سباستین کورتز» وزیر امورخارجه اتریش در گفتگو با روزنامه کوریر درباره موضوع قطع یا ادامه مذاکره بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اظهار داشت: من در شورای وزرای اروپا دارای یک حق رای هستم که قطعا موضوع پیوستن ترکیه در اتحادیه اروپا را وتو می کنم.

این در حالی است که وزیر امورخارجه اتریش بدنبال اظهار نظر اخیر وزیر امورخارجه ترکیه خواهان لغو ادامه گفتگوها با آنکارا شد.

اتریش از مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.