مغز متفکر حملات گروه تروریستی “داعش” در اروپا پس از جداشدن از این گروه، از سوریه فرار کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ “ابو سلیمان الفرنسی” که طراح حملات تروریستی داعش در اروپا، از جمله حملات تروریستی در “پاریس” و “بروکسل”، بوده است با جدا شدن از این گروه، از سوریه گریخته است.
پایگاه “البوابه نیوز” نوشت که “ابو خالد” از اعضای سابق داعش در سوریه که همچنان رابطه اش را با عده ای از تروریست های داعش حفظ کرده است، خبر فرار ابو سلیمان را افشا کرد.
ابوخالد در این باره گفت که ابو سلیمان از شهر “جرابلس” از توابع استان “حلب” که در اشغال داعش است و فقط چند کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد به شهر “کرکمیش” واقع در ترکیه گریخت.
وی افزود: «این فرار با همکاری مسئولین ترکیه انجام شد. در این فرار، ۱۴ فرانسوی دیگر نیز همراه با ابو سلیمان گریختند».
ابو خالد خاطرنشان کرد، به خاطر آنکه همچنان با عده ای از اعضای داعش رابطه دارد توانسته است از خبر جدایی و فرار ابو سلیمان در ماه ژوئن ۲۰۱۶ آگاه شود.
ابو خالد جدایی ابو سلیمان را ضربه ای شدید به داعش دانست.

ابو سلیمان که از پاریس برای پیوستن به داعش راهی سوریه شده بود، مدیر یک باشگاه ورزشی در پاریس بوده است. گفته می شود که ابو سلیمان اصالتا اهل مغرب یا تونس است.
سازمان اطلاعات فرانسه نیز خاطرنشان کرد که ابو سلیمان به “رییس عملیات فراگیر در اروپا” شهرت داشته است.