دولت توکیو می گوید در عین قاطعیت و حفظ آرامش، عزم خود را برای ترغیب چین به حفظ امنیت و ثبات دریای چین شرقی جزم کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «یوشیهید سوگا» سخنگوی کابینه نخست وزیری ژاپن امروز دوشنبه از عزم دولت توکیو برای ترغیب چین به پرهیز از آنچه که دامن زدن به مناقشات دریای چین شرقی عنوان می شود، سخن گفت.

اظهارات این مقام عالیرتبه ژاپنی در واکنش به ورود ۱۴ فروند کشتی چینی به آب های مرزی دو کشور ایراد شد حال آنکه به گفته توکیو برخی از این کشتی ها به داخل آب های سرزمینی ژاپن هم نفوذ و به گشت زنی در اطراف جزایر مورد مناقشه «سنکاکو» مبادرت کرده اند.

سوگا در عین حال تاکید کرد که پاسخ ژاپن به این اقدام دولت پکن قاطع و البته توام با آرامش خواهد بود.

از سوی دیگر، ژاپن دیروز یکشنبه نیز به دنبال کشف یک رادار جستجوی سطحی متعلق به چین در یکی از سایت های حفاری گاز در نزدیکی مرزهای آبی مورد مناقشه در دریای چین شرقی، مراتب اعترض خود را به دولت پکن اعلام کرد.

این رادار از قدرت کافی برای مصارف نظامی برخوردار نیست اما از قابلیت ردیابی کشتی ها برخوردار است و همین موجب نگرانی ژاپن شده که مبادا پکن بخواهد در آینده از سکوهای حفاری به عنوان مراکز نظامی استفاده کند.