آن چه گروه های تکفیری در منطقه انجام می دهند، شرّ و برگرفته از اعتقاد به علوم سکولارِ غربی هایی است که دانش آموخته این علوم و دیدگاه هایند و مطابق با این اندیشه ها به این جنایتکاران خط مشی می دهند.

به گزارش پرس شیعه، سید سعید زاهد زاهدانی، عضو انجمن جامعه شناسی بریتانیا (BSA) در گفتگو با شبستان، در پاسخ به این سوال که علوم انسانی غربی آیا می تواند انسان را به سمت خیر و کمالی که هدف از خلقت است، نزدیک کند، اظهار کرد: ما اگر در به کارگیری هر وجودی، جهت الهی آن را در نظر بگیریم، یا به عبارت دیگر برای رضایت خداوند از آن استفاده کنیم، به طور طبیعی در جریان الهی و ولایت الهی قرار گرفته ایم و به سمت آن حرکت کرده و باید بسنجیم وسایلی که در این مسیر انتخاب می کنیم، آیا برای خیر ساخته شده یا شر.

وی ادامه داد: اگر آن وسیله برای شرّ ساخته شد، وقتی بخواهیم در راستای کار خیر آن را در نظر بگیریم، هر چند اراده ما بر آن غالب است و می تواند به همان جهت حرکت کند اما این وسیله که برای شر ساخته شده، از خود مقاومت نشان می دهد و تلاش می کند در حد وجودیِ خود، شر را محقق کند.

عضو میهمان مرکز مطالعات جهانی شدن و منطقه ای شدن دانشگاه واریک، کاونتری انگلستان تصریح کرد: بنابراین، اگر ما علوم انسانی اسلامی را با علوم انسانی سکولار کنار یکدیگر قرار دهیم و بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم، به طور طبیعی علوم اسلامی، اصلی است که ما را بدون مقاومت در راستای مسیر الهی قرار می دهد اما علوم غربی سکولار از آن جهت که در راستای اصالت ماده و دنیاگرایی تنظیم شده است، از خود مقاومت هایی در رسیدن به اهداف الهی ما نشان می دهد البته از سوی دیگر نیز اگر علوم انسانی اسلامی نداشته باشیم، به ناچار باید از علوم غربی استفاده کنیم و این بهتر از آن است که امور را رها کنیم همان طور که می گویند نظم بد بهتر از بی نظمی است.

وی با اظهار تاسف از این که ما ناچار هستیم تا زمانی که علوم انسانی اسلامی تولید نکرده ایم، از علوم غربی رایج استفاده کنیم، بیان کرد: اما در این راستا باید توجه کنیم که مرزها و محدودیت هایی را برای خود به وجود آوریم و تلاش بر این باشد علوم انسانی که ما را به سوی حق رهنمون است از منابع دینی استخراج شود تا به وسیله آن بدون وجود مانعی مسیر الهی را بپیماییم.

عضو انجمن جامعه شناسان ایران درباره تاثیر علوم انسانی مبتنی بر اومانیسم بر حمایت غرب از گروه های تکفیری ابراز کرد: آنچه ما امروز در منطقه شاهد هستیم، تقابل میان ایران و آمریکا است.

وی ادامه داد: به دلیل این که نهایت تلاش جامعه ما عمل کردن در راستای ولایت الهی است، می توان رفتارهای آن را نیز حرکت به سمت خیر تعبیر کرد اما رفتارهای غرب به سوی شر میل می کند و در این زمینه آن ها از هر ابزاری که در دست دارند استفاده می کنند حتی اگر این ابزار صورت و ظاهری اسلامی داشته باشد اما باز هم شر محسوب می شوند.

زاهدانی اضافه کرد: اما آنچه که ما انتخاب می کنیم، حتی اگر علوم انسانی سکولار که جوهر آن به ولایت الهی شکل نگرفته، باشد، به دلیل آن که ما در عرصه ولایت الهی به کار می گیریم در راستای خیر است بنابراین اگر چه امروز در بخش هایی از منطقه داعش به نام خلافت اسلامی خود را معرفی می کند اما طبق قضاوت اسلام شناسان دنیا، شاکله و جهت گیری این مجموعه تروریستی اسلامی نیست و اسلام ناب حقیقی که دین رحمت و عطوفت و محبت است هیچ گاه چنین رویکردی که تکفیری ها در پیش گرفته اند را برنمی تابد.

عضو انجمن جامعه شناسی بریتانیا (BSA) در ادامه تصریح کرد: لذا به خوبی با توجه به تقسیم بندی جبهه ای می توان تشخیص داد آن چه گروه هایی تکفیری در منطقه در حال انجام آن هستند، شر بوده که برگرفته از اعتقاد به علوم سکولارِ غربی هایی است که دانش آموخته این علوم و دیدگاه ها بوده و مطابق با این اندیشه ها به این جنایت کاران خط مشی می دهند. در حقیقت تنظیم این جنایات به وسیله اندیشمندانی صورت می گیرد که از علوم غربی استفاده کرده و فکر خود را تغذیه می کنند به دلیل آن که از نظر اجتماعی هر حرکتی برنامه ریزی دارد که بر مبنای علمی خاص انجام می شود و به طور طبیعی این افراد نیز از علوم سکولار برای برنامه ریزی های خود استفاده می کنند.

زاهدانی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، ما نیز باید تلاش کنیم تا کمبودهای خود را جبران کرده و با تولید علوم انسانی اسلامی، از علوم انسانی سکولار استفاده نکنیم و به یاد داشته باشیم که این علوم شاید نتواند جهت گیری های ما را مخدوش کند اما حرکت مان را کُند خواهد کرد.