نتایج یک نظرسنجی در آلمان نشان می دهد که مردم این کشور خواستار لغو توافق اتحادیه اروپا با ترکیه هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ براساس نظر سنجی موسسه امنید که نتایج آن در روزنامه بیلد ام زونتاگ منتشر شد اکثریت آلمانی ها خواهان لغو توافق اروپا با اتحادیه اروپا شدند.

از میان شرکت کنندگان در این نظر سنجی حدود ۵۲ درصد خواهان لغو توافق و ۳۵ درصد موافق ادامه آن هستند.

توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر کنترل ورود مهاجران و پناهجویان با وعده لغو رواید شهروندان ترکیه به بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه به شدت شمار پناهجویانی را که از طریق مسیرهای شرقی اروپا وارد این قاره می شوند را کاهش داده است.

این در حالی است که آلمان در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار پناهجو در اثر مناقشات خاورمیانه را پذیرفت.