امپراتوری ژاپن که نماد وحدت ملی است و نقشی در سیاست ایفا نمی کند، امروز دوشنبه از آمادگی برای واگذاری مقام خود خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، «آکی هیتو» امپراتوری ژاپن امروز دوشنبه در اقدامی نادر به ایراد سخنرانی از تلویزیون ملی این کشور پرداخت.

رسانه های ژاپنی ماه میلادی گذشته (جولای) از احتمال کناره گیری آکی هیتو در سال های نه چندان دور خبر دادند که امری غیر رایج در ژاپن دنیای مدرن است.

از سوی دیگر وی که حق دخالت در امور سیاسی ژاپن را ندارد، قرار نیست به طور خاص از واژه «استعفا» استفاده کند.

این دومین باری است که آکی هیتو از تریبون تلویزیون با مردم کشورش سخن می گوید. دفعه قبل وی این اقدام را بعد از سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ میلادی و برای ابراز همدردی با مردم انجام داد.

سخنرانی ضبط شده امپراتوری ۸۲ ساله ژاپن که از بیماری قلبی رنج می برد، امروز در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی منتشر شد.

وی در اظهارات خود خطاب به مردم گفت: بیم آن می رود که به خاطر کهولت سن قادر به ایفای وظایف خود نباشم.

به این ترتیب، به دنبال واگذاری مقام، «ناروهیتو» ولیعهد، عهده دار بسیاری از وظایف او خواهد شد.

در قانون اساسی ژاپن هیچ بندی که به موضوع استعفای امپراتور بپردازد، وجود ندارد و اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند تغییر قانون است.

از سوی دیگر، آکی هیتو اگر در ملع عام از کلمه استعفا استفاده کند، برخی می توانند از آن به عنوان مداخله جویی در سیاست تعبیر کنند.