مردم بحرین با تاکید بر عزم خود بر دست یافتن برحقوق قانونی خویش، کمپینی با هشتگ “مردم تسلیم نخواهند شد” به راه انداختند.

به گزارش پرس شیعه به محض راه اندازی این کمپین، پایگاههای اجتماعی از همراهی مردم بحرین برای ارسال مطالب مربوط به این کمپین و واکنش به حوادث جاری کشور خبر دادند.

برخی از مطالب کاربران درحمایت از این کمپین و هشتگ های ایجاد شده دراین زمینه را بخوانید.

شیخ جواد محرابی: بحرین فریاد مردم آزادی خواه است که از سالها پیش تحت ستم و استبداد دولت سعودی به سر می برد.
عیسی: مردم اگر فرزندانشان نیز کشته شوند یا خودشان زندانی شوند، تسلیم نخواهند شد. حق گرفتنی است و نه دادنی: درود به همه زندانیان شکیبا که بیش از ۵ سال تحمل کردند و درود به خانواده شهدا و مجروحان و همه مبارزان و مجاهدان# مردم تسلیم نخواهند شد

زینب حجازی: زمانی که ظلم قانون است، شورش و طغیان واجب است # بحرین ـ مردم تسلیم نخواهند شد

دکتر البندر: شاه بحرین به من گفت (چیزی را که از اجدادمان گرفته ایم باید به فرزندانمان برسانیم) معاویه نیز چنین وصیتی کرد. آیا هم اکنون مقبره ای برای زیارت دارد؟# مردم تسلیم نخواهند شد

بحرینی: به این نظام ناکام می گوییم که در خشم خود بمیر نمی توانی ما را تغییر دهی ما به امید خدا ثابت قدم و استوار و پیروز هستیم # مردم تسلیم نخواهند شد
عزت وطن: سخن آزادگان از نسلی به نسلی منتقل می شود# مردم تسلیم نخواهند شد

۲۱۷ ـ ۲۱۱