دادگاه اداری این کشور، روز بیستم نوامبر آتی (۳۰ آبان) را به عنوان موعد اولین جلسه برای بررسی درخواست “محمد عبدالله عنزی” –وکیل کویتی- مبنی بر اخراج سفیر ایران از این کشور و احتساب حزب‌الله به عنوان سازمانی تروریستی تعیین کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الرای کویت، “عبدالله العنزی” –در شکایت خود به پرونده “گروه عبدلی” که برخی از متهمان آن به اعدام، برخی به مجازات اعمال شاقه و برخی به زندان محکوم شدند، استناد کرده است.

این وکیل کویتی در اظهاراتی با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس درباره کشورمان و جنبش حزب‌الله لبنان، اعلام کرد: “ثابت شده است که این متهمان عمدا وحدت و امنیت سرزمین کویت را مورد تعرض قرار داده‌اند، در کشوری بیگانه (ایران) رشد یافته‌اند و برای گروهی (حزب‌الله) که برای تأمین منافع خود، دست به اقدامات خصمانه و اشاعه ناامنی در کشور کویت می زند.”

او در ادامه دروغ پردازی‌های خود گفت: “از آنجایی که موضوع شکایت، اخراج سفیر ایران از کویت واحتساب حزب‌الله به عنوان گروه تروریستی است، اگر دادگاه اداری از اتخاذ این تصمیم خودداری کند، این