چند نفر از کارکنان اداره موسوم به “آثار باستانی اسرائیل” همراه نظامیان صهیونیست، صبح امروز (دوشنبه)، به قبه الصخره مسجد الاقصی یورش بردند.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرنگار خبرگزاری فلسطینی”معا” به نقل از شاهدان اعلام کرد که گروه هایی از کارکنان “اداره باستانی اسرائیل” همراه نظامیان صهیونیست با توسل به زور به مسجد قبه الصخره یورش بردند و پس از بیرون راندن کارکنان اداره اوقاف فلسطین در این مکان، اقدام به تصویربرداری از نقاط ترمیم شده قبه الصخره کردند.

شاهدان تاکید کردند که پلیس رژیم صهیونیستی، هفته گذشته نیز چند نفر از کارکنان اداره اوقاف فلسطین از جمله “بسام الحلاق” مدیر طرح عمران مسجدالاقصی را هنگام ترمیم قبه الصخره بازداشت کردند.

پلیس رژیم صهیونیستی ادعا کرد که کارکنان اداره اوقاف فلسطین بدون مجور اقدام به ترمیم قبه الصخره کرده اند، این درحالی است که اداره اوقاف فلسطین ضمن مخالفت با این ادعا، تاکید کرد که بدون اجازه طرف های اسرائیلی اقدام به ترمیم قبه الصخره می کند.