براثر حمله هوایی بمب افکن های سعودی به بازار و خانه های مردم بی گناه در روستای “العذری” واقع در ناحیه “نهم” در استان “صنعا”ی یمن، ۳۰ نفر شهید یا زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ شمار شهدای شهروندان یمنی در اثر بمباران امروز (دوشنبه) بمب افکن های سعودی نهایی نیست، چون برخی اجساد این حمله به شدت سوخته اند.

در این بمباران یک مغازه توزیع کپسول گاز خانگی نیز هدف قرار گرفته که موجب افزایش آمار شهدای این حادثه خواهد شد ، چرا که انفجار کپسول های گاز به خرابی و آتش سوزی ساختمان ها و افزایش شهدا افزوده است.

ارتش سعودی به همراه شماری از کشورهای مرتجع عرب و آمریکا، از ششم فروردین سال ۱۳۹۴ برای سیطره بر یمن و تعیین دولت دست نشانده، یورش همه جانبه ای را به این کشور اسلامی آغاز کرده که تاکنون موجب شهادت هزاران یمنی و ویرانی زیرساخت ها، جاده ها، بیمارستان ها، کارخانجات، مساجد، مدارس و تعداد بیشماری از خانه های شهروندان این کشور شده است.