وزیر امور خارجه آلمان در گفتگویی بر لزوم مذاکره با آنکارا تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با مجله بیلد با اشاره به تنش های موجود میان برلین – آنکارا اظهار داشت: آلمان پیش تر درباره انتقادهای افراطی تذکراتی به ترکیه داده و همواره بر لزوم مذاکره مستقیم تاکید دارد.

این در حالی است مقامات ترکیه اعلام کرده اند که از زمان کودتای نافرجام تاکنون از آلمان مقامی در سطح وزیر به این کشور سفر نکرده است.

چندی پیش وزیر امورخارجه آلمان یکی از معاونین خود را برای گفتگو با مقامات ترکیه راهی این کشور کرده بود.

وزیر امورخارجه آلمان همچنین کودتای نظامی نافرجام در ترکیه را محکوم و تاکید کرد: باید بررسی ها و تحقیقات جنایی و سیاسی با نظارت قانون انجام شود.