شمار حملات هوایی جنگنده های عربستان به استان تعز در یمن، در مدت چند ساعت از یک روز، به ۳۶ حمله رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ یک منبع بومی در یمن خبر داد جنگنده های سعودی از صبح تا شامگاه دوشنبه، مناطق مختلف استان تعز را بمباران کردند.

این منبع به خبرگزاری رسمی یمن “سبأ” گفت: جنگنده های ائتلاف متجاوزان به یمن، دو بار به فرودگاه بین المللی تعز حمله کرده و ۵ بار منطقۀ الجند را بمباران کردند. پیش از آن نیز، ۱۰ بار به دو راهی المخا و ۴ بار به سنگچین البیطری الجدید در مسیر المخا حمله کردند و خسارت های سنگینی به آن زدند.

به گفتۀ این منبع، جنگنده های ائتلاف تجاوز به یمن همچنین پنج بار به پل الهاملی و منطقه ورزان و مدرسه الهاملی در بخشداری ساحلی موزع حمله کردند و خسارت های سنگینی به ساختمان ها و جاده های میان بخشداری های ساحلی غربی وارد کردند. این جنگنده ها همچنین هفت بار به منطقه العمری در شهر ساحلی ذباب حمله ور شدند.

جنگنده های متجاوزان به یمن همچنین حملات هوایی به مناطق مسکونی در نواحی شرقی شهر تعز را از سر گرفتند و سه بار به منطقه الجند حمله کردند.