پایگاه «وطن» با انتشار گزارشی از از نقش حاکمان ابو ظبی در ماجرای خرید تسلیحات اسرائیلی برای قذافی پرده برداشت.

به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه «وطن» نوشت محمد دحلان، از رهبران پیشین جنبش فتح و مشاور حاکم ابو ظبی، از سوی منصور بن زاید و محمد بن زاید، ولی عهد ابو ظبی، مأموریت یافته بود تا از طریق رژیم اسرائیل برای قذافی تسلیحات تهیه کند؛ زیرا عمر سلیمان، مسئول پیشین دستگاه امنیتی مصر، قبل از آغاز انقلاب در این لیبی به قذافی هشدار داده بود که این کشور به زودی شاهد موج درگیری ها خواهد بود. از آن جا که لیبی به دلیل تحریم های بین المللی از کمبود تسلیحات رنج می برد، قذافی به دنبال راهی می گشت تا بتواند برای سکوب انقلاب سلاح های جدید به دست آورد.
در همین راستا، قذافی فرزندش سیف الاسلام را مأمور کرد تا به هر قیمتی تسلیحات مورد نیاز را تهیه کند. سیف الاسلام قذافی، در نهایت، توانست با محمد دحلان، مشاور حاکم ابو ظبی، مرتبط شود. گفته می شود امیر منصور بن زاید، برادر حاکم ابو ظبی، به سیف الاسلام قذافی گفته است که محمد دحلان می تواند کاری را برای لیبی انجام دهد که هیچ کشوری نمی تواند آن را انجام دهد، یعنی تهیه سلاح برای لیبی آن هم در شرایط تحریم تسلیحاتی بین المللی.
پس از آن، دحلان با سفر به لیبی جزئیات مسأله را با سیف الاسلام بررسی کرد. او در این سفر به سیف الاسلام گفته بود: «تو فقط می خواهی به سلاح برسی اما منبع آن برایت مهم نیست. درست است»؟ سیف الاسلام هم پاسخ داده بود که حتی حاضر است از خود شیطان سلاح به دست آورد.
در پی این توافق، دحلان فعالیت خود را برای تهیه تسلیحات مورد نظر آغاز کرد و در این راه منصور بن زاید همکار اصلی او به شمار می آمد. دحلان در حالی که به سیف الاسلام قذافی گفته بود تسلیحات از صربستان خواهند رسید، در حال نهایی کردن قرارداد خرید سلاح از رژیم صهیونیستی بود.
بر پایۀ گزارشی که پایگاه «وطن» منتشر کرده است، یک هیأت “اسرائیلی” برای گفتگو دربارۀ جزئیات قرارداد به ابو ظبی سفر کرد. در جریان این سفر، هیأتی که از لیبی به ابو ظبی رفته بود با دیدن هیأت «اسرائیلی» غافلگیر شده بود اما با وجود این قرارداد خرید سلاح منعقد شد؛ زیرا لیبی محدودیتی برای دستیابی به سلاح از هیچ طرفی پیش روی خود نمی دید.