پارلمان عراق مصونیت رئیس و ۲ نماینده را برای بررسی اتهاماتشان لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه سومریه به نقل از یک منبع پارلمانی اعلام کرد که در جلسه امروز (سه شنبه) نمایندگان به لغو مصونیت سلیم الجبوری، محمد الکربولی، و طالب المعماری، رأی دادند.
وی افزود: رأی‌گیری برای لغو مصونیت، به درخواست خود این سه نماینده (الجبوری، الکربولی و المعماری) برای اتمام تحقیقات قضایی درخصوص اتهامات وزیردفاع علیه آنها –در جلسه استیضاح-، صورت گرفته است.