مقامات رژیم آل خلیفه در ادامه سیل بازداشت‌ها و احضار علما و روحانیون برجسته بحرینی‌، این‌بار شیخ «بشار العالی» را احضار کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، سریال بازداشت و احضار علماء و روحانیون برجسته بحرینی توسط رژیم آل خلیفه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه، شیخ «بشار العالی» از روحانیون برجسته بحرینی توسط مقامات قضایی آل خلیفه احضار شد.

این دومین باری است که مقامات آل خلیفه اقدام به احضار شیخ «بشار العالی» می کنند.

این در حالی است که رژیم آل خلیفه اخیرا در راستای اقدام در راستای سرکوب انتفاضه مردمی در بحرین ۳ تَن از علمای برجسته این کشور را بازداشت کرد؛ شیخ «منیر المعتوق»، شیخ «عزیز الخضران» و شیخ «محمد هادی الغریفی» از علمای برجسته شیعه بحرینی، افراد بازداشت شده هستند.

پیشتر نیز شیخ «عیسی مومن» رئیس بخش فرهنگی مجلس اسلامی علما و امام جمعه الدیر بحرین توسط آل خلیفه بازداشت شده بود.

بازداشت این علمای برجسته در حالی است که اخیرا رژیم آل خلیفه بر اساس اتهامات واهی علمایی نظیر شیخ «عماد الشعله» و شیخ «یاسین الموسوی» برای انجام برخی تحقیقات احضار کرده بود.

پیش از این نیز، مقامات آل خلیفه قرار بازداشت شیخ «فاضل الزاکی»، شیخ «محمد جواد الشهابی» و شیخ «علی ناجی الهملی» را تمدید کرده بودند.

از سوی دیگر، محاکمه «شیخ مجید المشعل» از روحانیون برجسته بحرینی نیز به اواخر مرادماه موکول شده است.