داعش بار دیگر عده ای از شهروندان عراقی را به اتهام مخالفت با پیوستن به این گروه تروریستی مجازات کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ “شیخ نایف النعیمی” شیخ عشیره منطقه الحویجه دراستان کرکوک در شمال عراق گفت گروه داعش، ۲۰ جوان عراقی را که به علت سرپیچی از دستور پیوستن به این گروه بازداشت شده بود، زنده درآتش سوزاند.

السومریه نیوز به نقل از النعیمی گزارش داد که داعش غرامت هایی را بر اهالی الحویجه تحمیل کرده و از زنان خواسته است که با وجود تمایل نداشتن به داعش، به این گروه بپیوندند.

شیخ نایف النعیمی که از بزرگان عشایر درمنطقه الحویجه است، گفت گروه داعش بیست نفر از جوانان این منطقه را به علت سرپیچی از دستور پیوستن به این گروه در پایگاه البکاره در داخل شهر الحویجه درآتش سوزانده است.