نیروهای امنیتی در فرودگاه قاهره به یک مرد و زن سعودی مظنون شدند که از یکی از آنها، یک شمشیر کشف و ضبط شد.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای امنیتی به یک زن سعودی در فرودگاه قاهره مظنون شده و وی را مورد بازرسی قرار دارند. در بازرسی از این زن مشخص شد که وی قصد دارد ۹۳ بسته داروی درج شده در فهرست مواد مخدر را از فرودگاه قاهره به فرودگاه جده قاچاق کند.

نیروهای امنیتی مصر به یک مسافر دیگر سعودی این پرواز نیز مظنون شده و این مرد و وسایلش را بازرسی کردند که از وی یک شمشیر کشف و ضبط شد. او شمشیر را در درون عصایش مخفی کرده بود .

این مرد سعودی در پاسخ سوال نیروهای امنیتی مصر گفت: این شمشیر را در سفرش به مصر خریداری کرده و در جریان ممنوعیت حمل شمشیر در هواپیما قرار نداشته است.

نیروهای امنیتی برای این دو مسافر سعودی صورت جلسه تهیه کرده و آنها را به دادستانی کل ارجاع دادند.