وزیر امور خارجه عراق در واکنش به اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت آیت الله «شیخ عیسی قاسم» اظهار داشت که در بحرین آزادی وجود ندارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسله، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرین را محکوم و اعلام کرد: این اقدام نقض حقوق بشر است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما بارها اعلام کرده ایم قصد دخالت در امور کشورهای دیگر را نداریم اما میان مسائل عمومی اجتماعی و انسانی تفاوت قائل شویم. پیش از این نیز گفته بودیم آیت الله عیسی قاسم وضعیت کنونی جامعه بحرین است و باید بتواند آزادانه سخن بگوید و شایسته نیست مورد ظلم قرار گیرد.

الجعفری خاطرنشان کرد: تابعیت یک لباس نیست که انسان آن را دربیاورد و لباس دیگری برتن کند لذا ما در مناسبتی بر ضرورت احترام به حقوق بشر و آزادی برای تمامی طیف های جامعه تاکید کرده ایم.

وی درباره تحولات کنونی بحرین گفت: اتفاقات این کشور خود گویا است، در بحرین آزادی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد شیخ عیسی قاسم از کمترین حق خود در آزادی برخوردار است و اکنون نیز از آن محروم است و ما این موضوع را محکوم می کنیم.

گفتنی است رژیم آل خلیفه حدود دو ماه پیش تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را لغو کرد و تمامی اعتراضات مردمی در مقابل منزل وی در روستای «الدراز» را به شدت سرکوب می کند.