صدها نفر از مردم و شهروندان بحرینی برای حضور در مراسم نمازجمعه در محل زندگی شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور آماده می شوند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، صدها نفر از شهروندان بحرینی برای حضور در مراسم نمازجمعه در محل زندگی رهبر شیعیان این کشور آماده می شوند.

بر اساس این گزارش گروه های مختلف از مردم و شهروندان بحرین درخواست کردند که برای برگزاری پرشکوه مراسم نمازجمعه در منطقه الدراز مشارکت کنند و در میدان الفداء در برابر منزل آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور حضور یابند.

این در حالی است که روز یکشنبه آل خلیفه جلسه دوم محاکمه شیخ عیسی قاسم را برگزار خواهد کرد؛ شیخ عیسی حدود ۲ ماه قبل توسط آل خلیفه سلب تابعیت شد و پس از آن مردم انقلابی بحرین با حضور در برابر منزل ایشان با هدایت های روحانیون و علمای این کشور به دفاع از رهبر خود پرداختند.