صدراعظم آلمان قرار است با مدیران شرکت آلمانی درباره پناهجویان گفتگو و رایزنی کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان قرار است تا اواسط ماه آتی میلادی نشستی با حضور مدیران و نمایندگان شرکت های بزرگ آلمان برگزار کند.

براساس گزارش های رسیده محور این نشست درباره اوضاع پناهجویان خواهد بود.

در این نشست که قرار است مدیرانی از فولکس واگن و زیمنس در آن شرکت کنند قرار است درباره چگونگی بکار گیری نیروی کار پناهجویان در بخش صنعت آلمان گفتگو شود.

سال گذشته میلادی آلمان بالغ بر یک میلیون پناهجو در خود جای داده است.

پیشتر وزیر آموزش آلمان از آموزش تخصصی و ایجاد بازار کار پناهجویان سخن به میان آورده بود.