وزیر خزانه داری انگلیس امروز در اظهاراتی از تأمین اعتبارات مورد نیاز در پروژه های مورد حمایت اتحادیه اروپا پس از خروج از این اتحادیه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس گزارش ایندیپندنت، «فیلیپ هاموند» وزیر خزانه داری انگلیس امروز در سخنانی در این خصوص گفت: وزارت خزانه داری انگلیس، پس از خروج از اتحادیه اروپا از پروژه ها و طرح هایی که از حمایت این تحادیه برخوردار باشند؛ حمایت لازم را به عمل خواهد آورد.

وزیر خزانه داری انگلیس با اشاره به تعهد دولت به افزایش سرمایه گذاری به دنبال اعلام نتیجه همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در ادامه افزود: این حمایت های مالی شامل میلیاردها پوند بوده و در بخش هایی مانند علم و فن آوری و کشاورزی هزینه خواهد شد تا از این طریق به رشد اقتصادی کمک شود.

فیلیپ هاموند دلیل این امر را تلاش دولت برای کاستن از نگرانی ها به ویژه در بخش های صنعت و تحقیقات علمی عنوان کرد که پیشتر از احتمال کاهش اینگونه اعتبارات به دنبال خروج از اتحادیه اروپا سخن گفته بودند.