وزیر امور خارجه آلمان در گفتگویی خواستار ایجاد پل هوایی برای ارائه کمک به مردم حلب و دیرالزور در سوریه شد.

به گزارش پرس شیعه؛ «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ درخصوص بهبود اوضاع در سوریه پیشنهاد ایجاد یک پل هوایی برای ارائه کمک های بشردوستانه به مردم حلب و دیرالزور شد.

وزیر امورخارجه آلمان همچنین از طرف های درگیر در سوریه خواست تا اقدامات لازم را برای حفاظت از جان غیرنظامیان خود بکار بگیرند.

اشتاین مایر با بیان اینکه اوضاع کنونی در شهر دیروالزور بگونه ای است که نمی توان به راحتی کمک های بشردوستانه را در اختیار آنها گذاشت، اظهار داشت: ارائه کمک ها باید از طریق احداث پل در این منطقه ایجاد شود.

این در حالی است که روز گذشته «گرد مولر»وزیر توسعه و کمک های بشر دوستانه دولت آلمان در گفتگو با مجله فوکوس خواستار ارائه کمک های اضطراری اتحادیه اروپا به سوریه و کشورهای مجاور مانند عراق و لبنان شد.