ده ها شهرک نشین صهیونیست با اجتماع در «الباب المغاربه» مسجد الاقصی آماده ورود به صحن مسجد و هتک حرمت این مکان مقدس هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «العهد»، به گفته منابع خبری، ده ها صهیونیست تندرو با تجمع در «باب المغاربه» مسجد الاقصی، آماده ورود به صحن مسجد هستند.

به گفته منابع آگاه، برگزاری و هماهنگی برای این تجمع به دعوت گروه های تندرو صهیونیست انجام گرفته است. صهیونیست ها مدعی هستند که معبد مورد ادعای متعلق به یهودیان در شهر بیت المقدس در چنین تاریخی ویران شده است، بر این اساس آنان برای گرامیداشت سالروز تخریب معبد قصد ورود به مسجد الاقصی را دارند.

در سایه سکوت کشور های اسلامی و عربی، هتک حرمت مسجد الاقصی این روزها به عمل عادی صهیونیست ها مبدل شده است و صهیونیست های تندرو هر از چند گاهی به بهانه های مختلف وارد این مکان مقدس می شوند.