شمار روزنامه نگاران دستگیر شده بعد از کودتای نافرجام ترکیه به ۴۳ نفر رسید.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت دیلی، در پی کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه ۴۳ روزنامه نگار در این کشور بازدداشت شده اند.

انجمن روزنامه نگاران مستقل استانبول اعلام کرد، با دستگیری خبرنگار روزنامه زمان در تاریخ ۱۱ آگوست شمار روزنامه نگاران دستگیر شده در ارتباط با کودتای نافرجام به ۴۳ نفر رسید.

در پی کودتای نافرجام ترکیه، دولت این کشور اقدام به بازدداشت شمار زیادی از روزنامه نگاران این کشور به اتهام دست داشتن در کودتا و همکاری با حرکت گولن کرده است.

دولت ترکیه فتح الله گولن و جریان مرتبط با وی را متهم به برنامه ریزی کودتا در مورخه ۱۵ جولای می کند.