خدمه بالگرد می-۱۷ که به دست عناصر طالبان در افغانستان به اسارت گرفته شده بودند، آزاد شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری ریانووستی به نقل از وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد: شش خدمه بالگرد ایالت پنجاب پاکستان که در چهارم آگوست در افغانستان ناپدید شده بودند، آزاد شده و به اسلام آباد فرستاده شدند.
این بالگرد ارتش پاکستان که برای تعمیرات از شهر پیشاور به سمت سمرقند ازبکستان در حال پرواز بود، مجبور به فرود اضطراری در افغانستان شد.
ولی خدمه این بالگرد بلافاصله به دست عناصر طالبان در افغانستان گرفتار شدند.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که یکی از سرنشینان این بالگرد، روس است.