گروه تروریستی داعش که در سال ۲۰۱۵ مناطقی از عراق و سپس در سوریه و لیبی را اشغال کرد، ازآن زمان تا کنون متحمل شکست هایی شده و عده ای از سرکرده های معروف خود را از دست داده است.

به گزارش پرس شیعه؛ گروه تروریستی داعش از آغاز تحرکات خود و اشغال عراق در سال ۲۰۱۵ و سپس درسوریه و لیبی، متحمل شکست های زیادی شده است که آخرین آن، خروج از شهر منبج در شمال سوریه در روز ۱۲ اوت بوده است.

مهم ترین شکست های داعش درعراق به شرح زیر است :

*** شکست در تکریت در ۳۱ مارس ۲۰۱۵
*** شکست در شهر سنجار درشمال عراق در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵
*** شکست در شهر رمادی در غرب پایتخت عراق در ۹ فوریه ۲۰۱۶
*** آزادی شهر فلوجه در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶

اما مهم ترین شکست های داعش درسوریه به شرح زیر است :

*** شکست در عین العرب (کوبانی) واقع در مرز سوریه و ترکیه در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵
*** شکست در تل ابیض در اواسط ژوئن ۲۰۱۵
*** شکست در تدمر در ۲۰۰ کیلومتری شرق دمشق در ۲۷ مارس ۲۰۱۶
*** شکست در منبج در شمال سوریه در ۱۲ اوت ۲۰۱۶

اما مهم ترین شکست های داعش درکشور لیبی بدین شرح است :

*** شکست در سرت در ژوئن ۲۰۱۶
اما مهم ترین سرکرده های گروه تروریستی داعش که در سال های ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ به هلاکت رسیدند، عبارتند از :
” فاضل أحمد الحیالی” معروف به ” حجی معتز” و ملقب به ابومسلم الترکمانی، مرد شماره دو گروه داعش.
” عبد الرحمن مصطفى القادولی ” معروف به نام های ” أبو علاء العفری” و” أبو علی الأنباری” در۱۳ می ۲۰۱۵ .

” وسام نجم عبد زید الزبیدی ” معروف به ” أبو نبیل” سرکرده داعش در لیبی در ۷ دسامبر ۲۰۱۵ .

” طرخان باتیرشفیلی ” معروف به ” أبو عمر الشیشانی” در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶ در شرقاط واقع در استان صلاح الدین عراق.
” حافظ سعید خان” سرکرده داعش در افغانستان و پاکستان در ۱۲ اوت ۲۰۱۶ که در شرق افغانستان کشته شد.