یک انفجار در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان در شهر «کابل» به وقوع پیوست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه لبنانی النشره، یک انفجار تروریستی در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان در شهر «کابل» به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این انفجار براثر منفجر شدن مواد جاسازی شده در داخل خودروی یکی از مقامات نظامی وزارت دفاع افغانستان به وقوع پیوسته است.

گفته می شود که در این انفجار تاکنون یک نظامی کشته شده است.