وزیر مشاور امور خارجه دولت امارات، از سیاست‌های شبکۀ الجزیرۀ قطر به شدت انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت عربی ۲۱ “انور قرقاش” در تویتر خود نوشت: الجزیره که قبلا یک شبکۀ عربی مؤثر بود، پس از آنکه خودش را به شبکۀ اخوان تبدیل کرد، به حاشیه کشیده شد.
قرقاش تأکید کرد، با مشاهدۀ “الجزیره مباشر” که در حال پیگیری مسائل اخوان المسلمین است، به این نتیجه رسیده.
قرقاش در پیامی دیگر، با ابراز تأسف از این سرنوشت شبکۀ الجزیرۀ قطر، نوشت: سیاست اشتباه و حزب گرایی، سطح این شبکه را تا اندازۀ یک رسانۀ حزبی کاهش داد که فقط افراد منتسب به آن حزب، آن را می‌بینند.