رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون بحرینی، «میثم السلمان» فعال حقوق بشری را بازداشت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، رژیم آل خلیفه «میثم السلمان» فعال حقوق بشری و مسئول امور آزادی های دینی کمیته حقوق بشر بحرین را بازداشت کرد.

این در حالی است که دادستانی بحرین چندی پیش السلمان را به منظور بازجویی احضار کرده بود.

گفتنی است، بازداشت روحانیون برجسته و فعالان حقوق بشری بحرین توسط رژیم آل خلیفه در حالی است که تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم همچنان ادامه دارد.