یک منبع آگاه در شهر الحویجه عراق گفت که گروه تروریستی داعش ۲۵ نفر از اهالی این شهر را با زندانی کردن آنها در یک اتاق بمبگذاری شده، منفجر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این منبع آگاه روز دوشنبه به السومریه نیوز گفت: دادگاه داعش حکم اعدام ۲۵ نفر یاد شده را به اتهام خبرچینی و همکاری با نهادهای امنیتی دولت عراق صادر کرد.

گروه تروریستی داعش، پس از قرار دادن این ۲۵ نفر در یک اتاق بمبگذاری شده، آنها را به قتل رساند.

داعش برای ترساندن اهالی مناطق تحت کنترل خود، هر ازگاهی به روشهای مختلف دست به اعدامهای وحشیانه می زند.