در درگیری میان نیروهای امنیتی هند با معترضان کشمیری پنج تن از آنان کشته شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «روزنامه پاکستان»، به دنبال شدت گرفتن تنش ها در کشمیر تحت کنترل هند، ۵ کشمیری در درگیری با نیروهای امنیتی هند کشته شدند.

افزون بر این ده ها تن نیز در این درگیرهای زخمی شدند.

لازم به ذکر است که به دنبال کشته شدن «برهان وانی» رهبر حزب جدایی طلب کشمیر به دست نیروهای امنیتی هند و اعتراضات گسترده مردم به این اقدام، درگیری ها بین مردم و نیروهای امینتی این کشور شدت گرفت، این تنش ها که از بیش از یک ماه گذشته تاکنون ادامه دارد منجر به کشته شدند بیش از ۸۰ تن و زخمی شدن بیش از پنج هزار تن شده است.