پلیس اتریش از تشدید تدابیر امنیتی مرزهای خود در آستانه تعطیلات تابستانی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه استاندارد، اداره پلیس اتریش از تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور خبر داد. در عین حال «جرالد تازگرن» مسئول دفتر مرکزی مبارزه با قاچاق در اتریش نیز در این باره اعلام کرد: با توجه به تعطیلات تابستانی شاهد ورود احتمالی مسافران و حتی قاچاقچیان به کشور هستیم.

وی در خصوص وضعیت مرزهای اتریش گفت: قسمت شمال ایتالیا می تواند به عنوان یکی از مبادی ورودی قاچاقچیان به اتریش و حتی بالعکس باشد، به همین دلیل ما شاهد آرام قبل از طوفان هستیم.

مسیر کرواسی- اسلوونی نیز از دیگر مناطق پر خطر برای ما بشمار می آیند.

اتریش در حال حاضر در حال ساخت حصاری در مبادی بزرگ مرزی خود است تا بوسیله آن بتواند کنترل بیشتری روی مرزهای خود داشته باشد.