رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های توسعه طلبانه خود علیه فلسطینی ها به تخریب منازل و بازداشت آنها ادامه می دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی هشت منزل مسکونی را در کرانه باختری به بهانه نداشتن مجوز تخریب کردند و ساکنان را وادار به خروج از آن کردند.

منازل ویران شده متعلق به؛ابراهیم محمد مصطفی شلالده، احمد محمد مصطفی شلالده، زیاد محمود عبد المهدی شلالده، فارس محمد یسن مصطفی شلالده، نبیل شحاده عبد الهادی شلالده، محمود محمد مصطفی شلالده، ولید ابراهیم محمد مصطفی شلالده ومصطفی محمد مصطفی شلالده بود.

از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری شش جوان فلسطینی را بازداشت کردند. سه نفر از اردوگاه جنین به اتهام ارتباط با جنبش جهاد اسلامی و سه جوان در منطقه بیت امر در شمال الخلیل بازداشت شدند.

در جبل المکبر در جنوب شرق بیت المقدس و روستای کفر قدوم در شرق قلقیلیه در شمال بیت المقدس نیز نظامیان رژیم صهیونیستی تعدادی از فلسطینی ها را بازداشت کردند.