دادگاه سید مجید المشعل رئیس هیئت علمای بحرین درباره اتهام مربوط به تحصن در برابر منزل شیخ عیسی قاسم به روز ۲۴ آگوست موکول شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود ضد علما، یکی دیگر از این علما را محاکمه کرد.

بر اساس این گزارش رژیم آل خلیفه عصر امروز سه شنبه جلسه محاکمه سید «مجید المشعل» رئیس هیأت علمای بحرین را به اتهام شرکت در تحصن در برابر منزل شیخ عیسی قاسم برگزار کرد.

دادگاه سید مجید المشعل پس از دقایقی از آغاز برگزاری آن برای گرد آوردن مدارک بیشتر در خصوص اتهام وارد شده به وی به تعویق افتاد؛ قرار است دادگاه محاکمه سید مجید المشعل درباره موضوع تحصن در برابر منزل آیت الله عیسی قاسم به روز ۲۴ آگوست مصادف با ۳ شهریور برگزار شود.

رئیس هیأت علمای بحرین حدود یک ماه پیش به اتهامات واهی مانند مشارکت در تجمع و انجام اقدامات خشونت آمیز علیه رژیم حاکم دستگیربازداشت شده است.