یکی از اعضای سفارت کره شمالی در لندن، بدون اطلاع قبلی انگلستان را به مقصدی نامعلوم ترک کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ «بی بی سی» مدعی است که یکی از دیپلمات های سفارت کره شمالی در لندن به همراه خانواده خود اقدام به فرار به کشور ثالت کرده است.

این دیپلمات کره شمالی که «تائی یانگ هو» نام دارد به مدت ۱۰ سال به نمایندگی از جانب دولت پیونگ یانگ در انگلستان سکونت داشته حال آنکه از چند هفته پیش هیچ نشانه ای از وی و خانواده اش یافت نمی شود.

تا کنون وزارت خارجه کره شمالی و سفارت این کشور در لندن، واکنشی به خبر مفقود شدن یانگ هو نشان نداده اند.

البته، روزنامه «جونگ آنگ ایلبو» کره جنوبی می گوید که دیپلمات کره شمالی به دنبال کسب تبعیت از یک کشور ثالث است که البته شامل کره جنوبی نمی شود.