با گذشت چند روز از خروج نیروهای داعش از شهر منبج در سوریه، هنوز هم آثار بر جای مانده از داعشیان در این شهر خودنمایی می کند.